ŻYCIE I ZDROWIE

Grupowe ubezpieczenie na życie to uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony. Zapewnia finansową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. To ochrona życia i zdrowia dla pracowników, która działa 24h na dobę, w pracy, w domu lub na urlopie. Obejmuje swoim zakresem życie i zdrowie nie tylko ubezpieczonego pracownika, ale także członków jego rodziny.

Główne zalety

  • ochrona przez 24h na dobę – pracowników i ich rodzin
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o część inwestycyjną
  • opcja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
  • świadczenia niepodlegające opodatkowaniu
  • efektywna motywacja pracowników

Zakres ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie – elastyczny produkt zapewniający Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie stabilności i wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak choroba, śmierć, pobyt w szpitalu czy leczenie operacyjne. Daje ono także możliwość dostępu do usług assistance. 

Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt dedykowany odpowiedzialnym Pracodawcom, którzy nie tylko troszczą się o zdrowie i satysfakcję swoich pracowników, ale także dbają o swój wizerunek jako Pracodawcy.