UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Ubezpieczenie w podróży to Twój plan awaryjny na tego typu sytuacje. Niezależnie od tego, czy podróżujesz turystycznie, czy służbowo.

Główne zalety

 • Atrakcyjna cena dostosowana do oczekiwanego przez klienta zakresu ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie krótkoterminowe już od 1 dnia 
 • Jedna polisa dla całej rodziny 
 • Ubezpieczenie wyjazdu turystycznego ( ferie, wakacje itp.)
 • Specjalna oferta ochrony – WYJAZD DO PRACY. 
 • Pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą
 • Sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)
 • Całodobowa pomoc za granicą 

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznych ma bardzo szeroki zakres, dzięki któremu możesz uchronić się nie tylko przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju. Ubezpieczenie  to  zapewni Ci pomoc i opiekę medyczną podczas pobytu za granicą we wszelkich nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą narazić Ciebie lub Twoją rodzinę na utratę zdrowia lub życia.

W podstawowy skład polisy wchodzą:

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczeniowej z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 
Wybrany wariant można rozszerzyć o:
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego lub Ubezpieczenie sprzętu sportowego, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym;
 • Usługi Assistance, m.in. pomoc finansową w przypadku utraty środków płatniczych, opiekę nad nieletnimi dziećmi, kierowcę zastępczego;
 • Ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa, polecane szczególnie osobom aktywnie uprawiającym sporty;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z możliwością rozszerzenia o uprawianie sportów;
 • Ubezpieczenie kosztów chorób przewlekłych, które zabezpiecza osoby leczące się stałe lub okresowo np. w związku z chorobami serca, astmą;