Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, dodatkowe koszty będące następstwem szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.