Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia. W celu dostosowania zakresu ochrony do specyfiki ubezpieczanych maszyn i urządzeń warunki zawierają szereg klauzul dodatkowych umożliwiających dokonanie modyfikacji.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które przedsiębiorca posiada lub użytkuje.

Ponadto ubezpieczone może zostać ryzyko utraty zysku w następstwie awarii maszyn.

Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.