Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak:

  • niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,
  • zmiany napięcia zasilania,
  • zaniku napięcia,
  • uszkodzenia izolacji,
  • zwarcia (spięcia).

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny oraz aparaty elektryczne.

Ubezpieczenie jest dostępne jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.