UBEZPIECZENIE FLOT SAMOCHODOWYCH

Współpracując z działami korporacyjnymi Towarzystw kierujemy ofertę ubezpieczeń flotowych do przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów. Programy ubezpieczeniowe opracowywane są indywidualnie z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty.

Ubezpieczeniu podlegają wszystkie rodzaje flot, w tym min.: przewoźników,firmy handlowe, producentów rolnych itp. Szeroka gama produktów oraz indywidualnych klauzul pozwala na konkurencyjne składki we wszystkich rodzajach flot. Umowa flotowa umożliwia wyrównane lub zróżnicowane okresy ubezpieczenia wszystkich pojazdów, dzięki czemu pozwala to oszczędzić wiele cennego czasu.

Rosnące koszty ubezpieczeń pojazdów powodują, że wiele firm decyduje się i dostrzega korzyści w tego rodzaju ubezpieczeniu.