UBEZPIECZENIE AUTOCASCO – AC

Samochód/Motocykl to coś więcej, niż tylko środek transportu.
Dla niektórych to także hobby i pasja. Niezależnie od tego, jak podchodzisz do swojego pojazdu, bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu.
Jako kierowca doskonale rozumiesz znaczenie bezpieczeństwa na drodze. Auto-Casco (AC) zapewni Ci finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu. Nasza propozycja pozwala Ci elastycznie kształtować wysokość składki poprzez indywidualny dobór zakresu ochrony Twojego samochodu.

Główne zalety

 • Atrakcyjne pakiety zniżkowe dla bezszkodowych i doświadczonych kierowców
 • Brak ograniczenia wiekowego pojazdu
 • Do wyboru dostępne są dwa warianty rozliczenia szkód: 
Serwis/Warsztat – rozliczenie wartości szkody wg faktury wystawionej przez serwis/warsztat,
Kosztorys – rozliczenie wartości szkody na podstawie wyceny rzeczoznawcy
 • W zakresie AutoCasco także Motocykle
 • BONUS SPECJALNY – zniżka w AC za zniżkę w OC dla klientów nie posiadających zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w ubezpieczeniu AC.
 • SPECJALNE ZNIŻKI dla ROLNIKÓW i posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY.
 • PREMIA ZNIŻKOWA – dla kierowców z długoletnim stażem posiadania prawa jazdy
 • All Risk – Formuła all risks zastosowana w umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź, pożar, kradzież) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to Towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta ochroną.

All risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych, zalety widać najczęściej przy szkodach wynikających z działania czynnika termicznego z zewnątrz lub wewnątrz. Jeśli pożar jest spowodowany przez przegryzienie kabli przez zwierzę np. kunę, to w standardowych warunkach polisa nie zadziała. Polisy all risks mogą dać w takim wypadku ochronę.

Zakres ubezpieczenia

Wybierając Ubezpieczenie AC, zapewniasz ochronę swego pojazdu przed kradzieżą oraz skutkami wszelkich zdarzeń, które mogą spowodować jego uszkodzenie (np. wypadki, kolizje, szkody parkingowe, akty wandalizmu, podpalenia, zatopienia i inne)
AC to ochrona przed skutkami zdarzeń zaistniałych nie tylko na terytorium Polski, ale w całej Europie. 
Sam decydujesz czy chcesz naprawić samochód w zaprzyjaźnionym warsztacie czy w autoryzowanej stacji obsługi (ASO), czy też na podstawie wyceny dokonanej przez eksperta. 

Możliwe rozszerzenia:

 • Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU 3 lata) pozwalająca na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturową wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.
 • Stała Suma Ubezpieczeniach –  zapewnienie stałej sumy ubezpieczenia przez 12 m-czny okres ubezpieczenia, pomimo spadku wartości katalogowej pojazdu
 • Możliwość wykupienia odstąpienia przez Towarzystwo udziału własnego klienta w szkodzie
 • Możliwość wykupienia odstąpienia przez Towarzystwo od procentowego pomniejszania wartości części przy likwidacji szkody – Amortyzacji

Dodatkowe opcje:

 • Ochrona utraty zniżki w AC – utrzymanie dotychczasowej zniżki za przebieg ubezpieczenia, pomimo zaistnienia szkody.
 • Ubezpieczenie bagażu – ubezpieczenie obejmujące bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażniku zewnętrznym.
 • Ubezpieczenie Szyb – ubezpieczenie szyb pokrywa koszty związane z organizacją i naprawą lub wymianą zniszczonej szyby samochodowej.
 • Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Assistance –ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta.  czytaj więcej