UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie. Więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą stanąć na Twojej drodze. Więc jeśli prowadzisz mały biznes? Masz sklep lub hurtownię? Zakład fryzjerski? czy Kawiarnię lub biuro rachunkowe? A może Solarium? Itp. i chcesz czuć się bezpiecznie i przestać obawiać się o konsekwencje takich zdarzeń jak włamanie, lub pożar a co za tym idzie starty finansowej? Żaden problem – wystarczy z nami dobrać odpowiednie ubezpieczenie.

Główne zalety

 • specjalna oferta ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW) dedykowana Małym i Średnim Przedsiębiorcom – FLOTA JUŻ OD 5 POJAZDU !!! czytaj więcej
 • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa majątku firmy, w tym również  atrakcyjne grupowe ubezpieczenie  życia i zdrowia pracowników czytaj więcej
 • możliwość indywidualnego wyboru  pakietu i ryzyk dostosowanych do prowadzonej działalności w ramach ubezpieczenia majątku firmy
 • rozszerzenie ochrony, w tym na przykład ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie straty finansowej zapewniające środki finansowe na bieżące koszty działalności między innymi tj.: czynsz, składki za ubezpieczenia społeczne ( ZUS), energię elektryczną itp.
 • ALL RISKS – Formuła all risks zastosowana w naszych umowach oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową.

All risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

Zakres ubezpieczenia

 • kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC/AC/NNW – FLOTA SAMOCHODOWA czytaj więcej
 • ubezpieczamy mienie od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji i wandalizmu, szyby i inne elementy stałe od  ryzyka stłuczenia
 • elektronikę od wszystkich ryzyk między innymi :  zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, przepięcia itp.
 • zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu
 • mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek.
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z możliwością rozszerzenia o OC najemcy nieruchomości, OC najemcy mienia ruchomego, OC pracodawcy, OC podwykonawcy i inne czytaj więcej
 • ubezpieczenie rozszerzyć można o ryzyka finansowe wymagane do przetargów
 • grupowe ubezpieczenie  życia i zdrowia pracowników czytaj więcej