OCHRONA ŻYCIA VIP

Warto wiedzieć

DLA KOGO? To wyjątkowe ubezpieczenie dla osób wymagających. Dlaczego jest wyjątkowe? To oferta zapewniająca niezwykle szeroki zakres ochrony i wysokie kwoty świadczeń. Polisa obejmuje zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67. roku życia ochrona ubezpieczeniowa może być indywidualnie kontynuowana. KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA? Uprawnionym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną – osoba uprawniona otrzymuje wypłatę świadczenia.   OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA RÓŻNYCH ZDARZEŃ
  • DO KARENCJI ZALICZAMY OKRES OPŁACANIA SKŁADEK Z TYTUŁU INNYCH NIŻ „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” UMÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE.
  • 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
  • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
  • 90 dni karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)
  • 180 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania,wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat umowy ubezpieczenia znajdują się w SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA