OCHRONA ŻYCIA STANDARD

Warto wiedzieć

DLA KOGO?

Ubezpieczenie o charakterze ochronnym oraz szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne, przeznaczone jest dla osób w wieku 18-67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67 roku życia, proponujemy ofertę indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego i według obowiązujących Szczególnych Warunków Ubezpieczenia.

KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ UPRAWNIONĄ?

Uprawnionym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną – osoba uprawniona otrzymuje wypłatę świadczenia.

OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

Do karencji zaliczamy okres opłacania składek z tytułu innych niż poniższy program ubezpieczeniowy, umów grupowego ubezpieczenia na życie.

  • 6 miesięcy karencji w przypadku:

    zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego

  • 10 miesięcy karencji w przypadku:

    urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną

  • 90 dni karencji w przypadku:

    dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)

  • 180 dni karencji w przypadku:  wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Szczegółowe informacje na temat umowy ubezpieczenia znajdują się w SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA