NNW

Dbasz o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników?
Zapewnij im całodobową ochronę, na całym świecie wybierając grupowe NNW dla pracowników.
To, bardzo korzystna forma ubezpieczenia, przy stosunkowo niskiej składce, zapewnia wypłatę odpowiednich świadczeń. Składka jest tym niższa, im więcej jest ubezpieczonych osób w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Główne zalety

Ubezpieczenie jest każdorazowo dostosowywane do oczekiwań i potrzeb pracowników.
Może ono obejmować świadczenia podstawowe lub zostać rozszerzona o opcje dodatkowe.Więcej na temat formuły All Risk:

  • Zakres pełny: ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową 24  godziny na dobę, 365 dni w roku, na całym świecie, w życiu zawodowym jak i również prywatnym, 
  • Zakres ograniczony: ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową podczas wykonywania czynności zawodowych na całym świecie.

Zakres ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczeń w razie nieszczęśliwych wypadków pracowników. W swoim zakresie obejmuje świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, trwałą lub czasową niezdolnością do pracy lub pobytem pracownika w szpitalu. Dodatkowymi opcjami można rozszerzyć ochronę o następstwa zawału serca lub udaru mózgu.