MIESZKANIE

Twoje mieszkanie to nie tylko Twój spokój i azyl, ale co najważniejsze bezpieczeństwo. Możesz ubezpieczyć swoje mieszkanie od następstw nieszczęśliwych i nieprzewidzianych zdarzeń. Zalanie, pożar, przepięcie czy kradzież nie są rzadkością, ale z odpowiednim ubezpieczeniem mieszkania nie musisz się martwić. Uzyskane odszkodowanie pozwoli Ci odtworzyć poniesione straty. Posiadamy bardzo nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenie mieszkania. Już dziś wybierz ubezpieczenie najbardziej odpowiadające Tobie.

Główne zalety

 • Bagatelnie niska cena  względem wartości jaką stanowi Twoje mieszkanie
 • ZNIŻEK i BONIFIKAT
 • Polisa ubezpieczeniowa jest jednym z zabezpieczeń kredytu wymaganych przez Bank.
 • ochroną obejmujemy mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.)  .
 • dodatkowo w zakresie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę 
 • Formuła All Risks – zastosowana w polisach mieszkań oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. huragan, grad, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową.

All risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy.W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

Masz wykupioną formułę all risks przy ubezpieczeniu mieszkania lub domu. Wiatr zwiał Ci dach. Odszkodowanie za zerwany dach dostaniesz, bez szukania potwierdzenia w Instytucie Meteorologii. Gdybyś nie miał wykupionej formuły all risks wypłata odszkodowania zależała by od opinii Instytutu czy dach zwiał huragan, czy zgodnie z definicją wiatr wiał jednak zbyt słabo i być może wina leży w złej konstrukcji dachu. Klient w przypadku zwykłych umów, w których ryzyka są jasno wymienione, ma obowiązek dostarczać tego typu ekspertyzy

Zakres ubezpieczenia

 • Ubezpieczeniem obejmujemy:  zdarzenia losowe, kradzież , włamanie i skutki wandalizmu, w tym  także graffiti itp. powstałe w :
 • mieszkaniach  wraz ze stałymi elementami tj.: okna, drzwi, kominek, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i inne
 • ruchomościach domowych (, które mogą znajdować się w mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych)
 • rzeczach codziennego użytku np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),
 • ochroną obejmujemy odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Ciebie, osoby bliskie, wspólnie zamieszkujące i prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a także przez zwierzęta domowe. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu.