DOM

Dom to nie tylko spokój, ostoja i azyl, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Możesz ubezpieczyć swój dom od następstw nieszczęśliwych zdarzeń. Już dziś zadbaj o bezpieczeństwo jednej z najważniejszych inwestycji w swoim życiu. Zalanie, pożar, przepięcie czy kradzież nie są rzadkością, ale z odpowiednim ubezpieczeniem domu nie musisz się martwić. Uzyskane odszkodowanie pozwoli Ci odtworzyć poniesione straty. Oferujemy bardzo nowoczesne, wygodne kompleksowe ubezpieczenie domu. Wybierz ubezpieczenie najbardziej odpowiadające Tobie.

Główne zalety

 • Bagatelnie niska cena za ubezpieczenie  względem wartości jaką stanowi dom
 • Atrakcyjny system ZNIŻEK i BONIFIKAT
 • Polisa ubezpieczeniowa jest jednym z zabezpieczeń kredytu wymaganych przez Bank. 
 • ochroną obejmujemy domy wraz ze stałymi elementami tj.: okna, drzwi, kominek, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i inne,
 • ubezpieczeniem mogą zostać objęte także między innymi siłowniki i automatyka bram wjazdowych
 • dodatkowo w zakresie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę 
 • Formuła ALL RISKS – zastosowana w polisach ubezpieczenia domów  oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. huragan, grad, powódź, pożar) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to Towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta ochroną.

All risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniającego jednoznaczne określenie źródła szkody.

Masz wykupioną formułę all risks przy ubezpieczeniu mieszkania lub domu. Wiatr zwiał Ci dach. Odszkodowanie za zerwany dach dostaniesz, bez szukania potwierdzenia w Instytucie Meteorologii. Gdybyś nie miał wykupionej formuły all risks wypłata odszkodowania zależała by od opinii Instytutu czy dach zwiał huragan, czy zgodnie z definicją wiatr wiał jednak zbyt słabo i być może wina leży w złej konstrukcji dachu. Klient w przypadku zwykłych umów, w których ryzyka są jasno wymienione, ma obowiązek dostarczać tego typu ekspertyzy

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem obejmujemy: zdarzenia losowe, kradzież , włamanie i skutki wandalizmu, w tym  także graffiti itp. powstałe w :

 • domach wraz ze stałymi elementami tj.: okna, drzwi, kominek, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i inne
 • budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych (także domkach letniskowych),
 • ruchomościach domowych ( które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub pomieszczeniach i budynkach gospodarczych)
 • rzeczach codziennego użytku np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (a także poza miejscem zamieszkania włączamy ryzyko kradzieży i rabunku),
 • ochroną obejmujemy odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Ciebie, osoby bliskie, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, a także przez zwierzęta domowe. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu.