DOM W BUDOWIE

Zdecydowałeś się na budowę własnego domu i wiesz jak ważna i kosztowna jest to dla Ciebie inwestycja. Wybierając ubezpieczenie Domu w Budowie możesz zabezpieczyć swoją inwestycję od nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczenie domu w trakcie budowy jest produktem, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Polisa ubezpieczenia domu w trakcie budowy zapewnia bowiem ochronę nie tylko wznoszonego domu, ale także innych budynków i budowli znajdujących się na placu budowy.

Główne zalety

Ubezpieczeniem obejmujemy ochroną domy w budowie  podczas prowadzenia prac budowlanych tj.:

 • budowa,
 • rozbudowa,
 • nadbudowa,
 • przebudowa nieruchomości


Polisa ubezpieczeniowa stanowi także spełnienie wymogów stawianych przez banki, które często finansują wyżej wymienione inwestycje budowlane.

Zakres ubezpieczenia

W zakres ubezpieczenia domu w trakcie inwestycji budowlanej wchodzą zdarzeń losowych tj.:

 • pożar,
 • zniszczenia powstałe w związku z akcją ratowniczą
 • uderzenie pioruna ,
 • wybuch,
 • zalanie,
 • grad,
 • huragan,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi
 • i inne.


Ponadto, dzięki  opcjom dodatkowym, zakres ochrony może ulec rozszerzeniu o ryzyka szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju w stałych elementach domu w budowie np.:

 • okna,
 • drzwi,
 • materiały budowlane,
 • kominki,
 • elementy urządzeń wodnych,
 • elementy urządzeń kanalizacyjnych,
 • elementy urządzeń grzewczych
 • i inne .