Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie utraty zysku

Zakres ochrony obejmuje utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych ze zdarzeń losowych: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego, Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak: niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia, uszkodzenia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe:  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu