Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIE FLOT SAMOCHODOWYCH

Współpracując z działami korporacyjnymi Towarzystw kierujemy ofertę ubezpieczeń flotowych do przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów. Programy ubezpieczeniowe opracowywane