Ubezpieczenia budowy i montażu

Ubezpieczenia budowy i montażu

Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom. Ubezpieczenie mienia może zostać